Сара Мун, фотограф: "Модата винаги ще продават мечти – светски и възвишен» – погледни ме


Сара Мун
фотограф

 


Сара Мун – френски фотограф на английски произход. Роден през 1940 г., през 1960 г., […]